Thai2Market.com
เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา      View stat by Truehits.net


  รอกตกปลา Shimano Daiwa มือสอง สภาพสวย พร้อมใช้งาน ราคาถูก จากญี่ปุ่น
ต้องการ :
sale
สินค้าประเภท :
boat
รายละเอียด :

รอกตกปลามือสองนำเข้าจากญี่ปุ่น
สภาพดี ใช้งานได้ทุกตัว
มีเข้ามาเรื่อย ๆ ทุกเดือน

EMS 50 บาททุกรายการ

 ราคา :
 เบอร์โทรศัพท์ :
 อีเมล์ :
 
วันที่ประกาศ :
17 พฤษภาคม 2558 : 14:10
ชื่อผู้ประกาศ :
  ttmotors (bluemarine)  [ 171.96.8.228 ]  แจ้งลบ
 ข้อมูลของคุณ bluemarine เพื่อประกอบการตัดสินใจ ซื้อ/ขาย   เป็นสมาชิกเมื่อวันที่ : 30 ธันวาคม 2442 | ตรวจสอบจำนวนตั้งกระทู้ขาย | ตรวจสอบจำนวนตอบคำถาม | คลิ๊กอ่านกระทู้แล้ว =  ครั้ง
สำหรับเจ้าของกระทู้    ปิดการขาย      เปลี่ยนรูปใหม่  ปิดระบบตอบคำถาม


ความคิดเห็นที่ 1
    

ราคา 201DC ไม่มีกล่อง 10000 บาท 
 

จากคุณ :  ttmotors  (bluemarine) bluemarine [อาทิตย์ที่17 พฤษภาคม 2558,14:13] [171.96.8.228]

 แจ้งลบ  
 ข้อมูลของคุณ bluemarine เพื่อประกอบการตัดสินใจ ซื้อ/ขาย   เป็นสมาชิกเมื่อวันที่ : 30 ธันวาคม 2442 | ตรวจสอบจำนวนตั้งกระทู้ขาย | ตรวจสอบจำนวนตอบคำถาม | คลิ๊กอ่านกระทู้แล้ว =  ครั้ง
สำหรับเจ้าของกระทู้        ตอบคำถามสำหรับคำตอบนี้ เปลี่ยนรูปใหม่

ความคิดเห็นที่ 2
    
ราคา 200DC (มีเฉพาะตัวรอก) ---- 9900 บาท 
 

จากคุณ :  ttmotors  (bluemarine) bluemarine [อาทิตย์ที่17 พฤษภาคม 2558,14:14] [171.96.8.228]

 แจ้งลบ  
 ข้อมูลของคุณ bluemarine เพื่อประกอบการตัดสินใจ ซื้อ/ขาย   เป็นสมาชิกเมื่อวันที่ : 30 ธันวาคม 2442 | ตรวจสอบจำนวนตั้งกระทู้ขาย | ตรวจสอบจำนวนตอบคำถาม | คลิ๊กอ่านกระทู้แล้ว =  ครั้ง
สำหรับเจ้าของกระทู้        ตอบคำถามสำหรับคำตอบนี้ เปลี่ยนรูปใหม่

ความคิดเห็นที่ 3
    
ราคา 200DC (มีเฉพาะตัวรอก) ---- 9900 บาท 
 

จากคุณ :  ttmotors  (bluemarine) bluemarine [อาทิตย์ที่17 พฤษภาคม 2558,14:14] [171.96.8.228]

 แจ้งลบ  
 ข้อมูลของคุณ bluemarine เพื่อประกอบการตัดสินใจ ซื้อ/ขาย   เป็นสมาชิกเมื่อวันที่ : 30 ธันวาคม 2442 | ตรวจสอบจำนวนตั้งกระทู้ขาย | ตรวจสอบจำนวนตอบคำถาม | คลิ๊กอ่านกระทู้แล้ว =  ครั้ง
สำหรับเจ้าของกระทู้        ตอบคำถามสำหรับคำตอบนี้ เปลี่ยนรูปใหม่

ความคิดเห็นที่ 4
    
CQ 200 -- 8900 บาท 
 

จากคุณ :  ttmotors  (bluemarine) bluemarine [อาทิตย์ที่17 พฤษภาคม 2558,14:15] [171.96.8.228]

 แจ้งลบ  
 ข้อมูลของคุณ bluemarine เพื่อประกอบการตัดสินใจ ซื้อ/ขาย   เป็นสมาชิกเมื่อวันที่ : 30 ธันวาคม 2442 | ตรวจสอบจำนวนตั้งกระทู้ขาย | ตรวจสอบจำนวนตอบคำถาม | คลิ๊กอ่านกระทู้แล้ว =  ครั้ง
สำหรับเจ้าของกระทู้        ตอบคำถามสำหรับคำตอบนี้ เปลี่ยนรูปใหม่

ความคิดเห็นที่ 5
    
SHIMANO CQ 300 ----- ราคา 8500 บาท

สภาพสวย มีรอยนิดหน่อย ตัวรอกใช้งานได้ 100%
สปูลมีรอยคราบ ๆ ดำๆ นิดหน่อย เช็ด ๆ น่าจะออกค่ะ
ไม่มีอุปกรณ์ มีเฉพาะตัวรอก
แถมถุงใส่รอกให้ 
 

จากคุณ :  ttmotors  (bluemarine) bluemarine [อาทิตย์ที่17 พฤษภาคม 2558,14:16] [171.96.8.228]

 แจ้งลบ  
 ข้อมูลของคุณ bluemarine เพื่อประกอบการตัดสินใจ ซื้อ/ขาย   เป็นสมาชิกเมื่อวันที่ : 30 ธันวาคม 2442 | ตรวจสอบจำนวนตั้งกระทู้ขาย | ตรวจสอบจำนวนตอบคำถาม | คลิ๊กอ่านกระทู้แล้ว =  ครั้ง
สำหรับเจ้าของกระทู้        ตอบคำถามสำหรับคำตอบนี้ เปลี่ยนรูปใหม่

ความคิดเห็นที่ 6
    
SHIMANO CQ 50 (2 ตัวราคาเท่ากัน มาก่อนเลือกก่อน) ----- ราคา 7900 บาท

มีรอยนิด ๆ หน่อย ๆ ตามรูป
มีกล่อง อุปกรณ์ไม่ครบ มีให้ตามรูป

มีสองตัวราคาเท่ากัน มาก่อนเลือก่อนเลยค่าาาา 
 

จากคุณ :  ttmotors  (bluemarine) bluemarine [อาทิตย์ที่17 พฤษภาคม 2558,14:17] [171.96.8.228]

 แจ้งลบ  
 ข้อมูลของคุณ bluemarine เพื่อประกอบการตัดสินใจ ซื้อ/ขาย   เป็นสมาชิกเมื่อวันที่ : 30 ธันวาคม 2442 | ตรวจสอบจำนวนตั้งกระทู้ขาย | ตรวจสอบจำนวนตอบคำถาม | คลิ๊กอ่านกระทู้แล้ว =  ครั้ง
สำหรับเจ้าของกระทู้        ตอบคำถามสำหรับคำตอบนี้ เปลี่ยนรูปใหม่

ความคิดเห็นที่ 7
    
SHIMANO CQ 50 (2 ตัวราคาเท่ากัน มาก่อนเลือกก่อน) ----- ราคา 7900 บาท

มีรอยนิด ๆ หน่อย ๆ ตามรูป
มีกล่อง อุปกรณ์ไม่ครบ มีให้ตามรูป

มีสองตัวราคาเท่ากัน มาก่อนเลือก่อนเลยค่าาาา 
 

จากคุณ :  ttmotors  (bluemarine) bluemarine [อาทิตย์ที่17 พฤษภาคม 2558,14:17] [171.96.8.228]

 แจ้งลบ  
 ข้อมูลของคุณ bluemarine เพื่อประกอบการตัดสินใจ ซื้อ/ขาย   เป็นสมาชิกเมื่อวันที่ : 30 ธันวาคม 2442 | ตรวจสอบจำนวนตั้งกระทู้ขาย | ตรวจสอบจำนวนตอบคำถาม | คลิ๊กอ่านกระทู้แล้ว =  ครั้ง
สำหรับเจ้าของกระทู้        ตอบคำถามสำหรับคำตอบนี้ เปลี่ยนรูปใหม่

ความคิดเห็นที่ 8
    
TEAM DAIWA ZILLION 100SH
GEAR RATIO : 7.1

มีมา 2 ตัว มีกล่องทั้งสองตัว อุปกรณ์มีเท่าที่เห็นในรูป
มาก่อนเลือกก่อน ใช้งานได้ปกติทั้งสองตัว
ภายนอกมีรอยนิด ๆ หน่อย ๆ ไม่มีผลต่อการใช้งาน
ขอรูปเพิ่มเติมได้ทุกมุม

ราคา 5700 บาท 
 

จากคุณ :  ttmotors  (bluemarine) bluemarine [อาทิตย์ที่17 พฤษภาคม 2558,14:18] [171.96.8.228]

 แจ้งลบ  
 ข้อมูลของคุณ bluemarine เพื่อประกอบการตัดสินใจ ซื้อ/ขาย   เป็นสมาชิกเมื่อวันที่ : 30 ธันวาคม 2442 | ตรวจสอบจำนวนตั้งกระทู้ขาย | ตรวจสอบจำนวนตอบคำถาม | คลิ๊กอ่านกระทู้แล้ว =  ครั้ง
สำหรับเจ้าของกระทู้        ตอบคำถามสำหรับคำตอบนี้ เปลี่ยนรูปใหม่

ความคิดเห็นที่ 9
    
TEAM DAIWA ZILLION 100SH
GEAR RATIO : 7.1

มีมา 2 ตัว มีกล่องทั้งสองตัว อุปกรณ์มีเท่าที่เห็นในรูป
มาก่อนเลือกก่อน ใช้งานได้ปกติทั้งสองตัว
ภายนอกมีรอยนิด ๆ หน่อย ๆ ไม่มีผลต่อการใช้งาน
ขอรูปเพิ่มเติมได้ทุกมุม

ราคา 5700 บาท 
 

จากคุณ :  ttmotors  (bluemarine) bluemarine [อาทิตย์ที่17 พฤษภาคม 2558,14:18] [171.96.8.228]

 แจ้งลบ  
 ข้อมูลของคุณ bluemarine เพื่อประกอบการตัดสินใจ ซื้อ/ขาย   เป็นสมาชิกเมื่อวันที่ : 30 ธันวาคม 2442 | ตรวจสอบจำนวนตั้งกระทู้ขาย | ตรวจสอบจำนวนตอบคำถาม | คลิ๊กอ่านกระทู้แล้ว =  ครั้ง
สำหรับเจ้าของกระทู้        ตอบคำถามสำหรับคำตอบนี้ เปลี่ยนรูปใหม่


คำตอบแบ่งหน้าละ 50 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1        

เพื่อความปลอดภัยในระบบข้อมูลการลงประกาศซื้อขายสินค้าใหม่ ต้องสมัครสมาชิกและส่งหลักฐานแสดงตัวตนเพื่อรับ เหรียญ ก่อนครับ
เพื่อป้องกันมิจฉาชีพ เข้ามาโพสขายของในกระทู้ท่านอื่น ส่วนผู้ซื้อ สามารถโทรสอบถามสินค้าได้เลยครับ ไม่จำเป็นต้องโพสถามในกระดานนี้

การสมัครสมาชิกต้องแสดงตัวตนโดยข้อมูลของท่านตามสมควรเพื่อเราจะติดต่อท่านหากเกิดปัญหาในการซื้อขาย เราจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล
การสมัครสมาชิกของท่าน หากข้อมูลไม่ครบถ้วน เราขออนุญาตลบ user ของท่านออก โดยขออนุญาตที่จะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าครับ
สมัครสมาชิกใหม่ คลิ๊กที่นี่ สมัครสมาชิก
สมาชิกเก่า Login คลิ๊กที่นี่ Login


      


Since 22, Feb 2001 View My Stats  View stat by Truehits.net    วันอาทิตย์,25 กุมภาพันธ์ 2561 (Online 84 คน)  facebook.com/WeekendHobby 
                                       


ประกันไดเร็คเอเชีย