User No Picture
  ชื่อสมาชิก : golffir
ยัง Certify ไม่ผ่านครับ ข้อมูลที่ส่งมาไม่ชัดเจน
User Icon :
     ยังไม่มี icon
หมายเลขสมาชิก :    102920
ชื่อ นามสกุล :    กิตติคุณ  ศิริมา
สมัครเมื่อวันที่ :    22 กันยายน 2554 [เป็นสมาชิกมา = 6 ปี -5 เดือน]
เบอร์โทร :    086-531-5222
E-Mail :    golf-_-fer@hotmail.com
จำนวนกระทู้ที่ขายของ :     ยังมิได้เริ่มเก็บข้อมูล

กรุณาตรวจสอบสมุดธนาคาร ให้ตรงกับชื่อผู้ขาย เพื่อป้องกัน คนแอบอ้าง โอนเงินไปให้มิจฉาชีพ หากไม่ปรากฏภาพถ่ายสมุดธนาคารห้ามซื้อขายเด็ดขาด @ ทีมงานกำลังตรวจสอบและจะทำการลบ สมาชิกที่ไม่ส่งภาพบัตรประชาชน ภาพถ่ายสมุดธนาคาร ภาพถ่าบใบหน้า มาในระบบใหม่ ออกจากระบบ เพื่อความปลอดภัยในการซื้อขายผ่านเวบของเรา @

: สมาชิคเก่าจาก WeekendHobby.com สมาชิคใหม่ Thai2Market.com
ชื่อบัญชีธนาคารที่ตรงกับบัตรประชาชน :    
Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่
   
Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ปิดหน้านี้

20/5/2556
Since 22, Feb 2001 View My Stats  View stat by Truehits.net    วันอาทิตย์,23 เมษายน 2560 (Online 628 คน)  facebook.com/WeekendHobby